Nieuwe edities Sturing & Ruimte in one day

In de wereld van de 21e eeuw wordt veel van managers gevraagd. De dynamiek van veranderingen wordt steeds groter en de besluitvorming complexer. Managers dansen in hun denken en handelen, in hun afwegingen en keuzes op het smalle koord tussen uitersten. Het gedachtegoed Sturing en Ruimte laat zien hoe in de praktijk het leiderschap van het management kan worden versterkt door gebruik te maken van de kenmerken van de paradox. Het daagt managers uit om hun denkwijze te verbreden en te verdiepen en om effectiever na te denken over het eigen handelen. Met Sturing en Ruimte kunnen we steeds op een andere wijze naar managementvraagstukken kijken. Organiseren door Sturing en Ruimte is zowel rekening houden met de ‘harde’ aspecten, als structuur en systemen, maar ook met ‘zachte’ aspecten als managementstijl en cultuur. Klik hier om het managementconcept van Sturing en Ruimte te lezen.  Wilt u weten wat Sturing en Ruimte voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Leo van de Vorst.