Duurzaam werken

Week vol duurzaamheid

Onder het motto ‘Green Inspiration’ start vandaag de Dutch Green Building Week. Na het succes van de eerste editie organiseert de DGBC (Dutch Green Building Counsil) in 2012 wederom een week vol duurzaamheid.

Van 17 september t/m 21 september staat Nederland in het teken van Duurzaam Bouwen en Ontwikkelen. Doel is Nederland te inspireren actief met duurzaam bouwen en ontwikkelen aan de slag te gaan. Er vinden 114 activiteiten plaats, verspreid door geheel Nederland.

PROVENWORKSPACE licht er een paar leuke en interessante activiteiten voor u uit. Het totale overzicht van bijeenkomsten, congressen en sessies vindt u in de festivalkrant.

Dinsdag 18 september – Event over de Monarch – BREEAM-NL Excellent
De Monarch is het eerste omvangrijke herontwikkelingstraject waaraan het BREEAM certifcaat Excellent in opleveringsfase is uitgereikt. De gevel is gerealiseerd door De Groot & Visser; zij organiseren dit event.
Locatie: Prinses Beatrixlaan 7, Den Haag
14.00-18.00 uur

Gehele week – Closing the Circle – tentoonstelling duurzame bouwmaterialen
Tijdens de gehele Dutch Green Building Week toont Materia de nieuwste aanwinst van 100 duurzame bouwmaterialen, in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam. Iedere dag groeit de collectie van nieuwe bouwmaterialen ontwikkeld voor een duurzame toekomst. De tentoongestelde materialen zijn onder meer: plaatmateriaal van landbouwafval, panelen van gerecyclede spijkerbroeken, composieten met kurk, designpanels van afvalhout, gerecycelde en luchtzuiverende beton en natuurlijk de laatste biobased materialen.
Datum: maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september, tijd: van 10:00 tot 16:00 uur, locatie: Materia Inspiration Centre, Pedro de Medinalaan 1B te Amsterdam.

PROVENWORKSPACE is BREEAM-expert en neemt bij haar werkomgevingsconcepten altijd duurzaamheidsmogelijkheden en maatregelen mee in haar adviezen. Lees bijvoorbeeld de klantcase TNT Green Office of vul de duurzaamheidsscan in.

Ook meer weten over besparen en verduurzamen? Neem contact op met Dries Krens.


Duurzaam Drieluik, deel 2: Ondersteuning

Wat kunnen ondersteunende afdelingen als ICT, facilitair en HRM betekenen in het verduurzamen van organisaties? Mark Sleijser – BREEAM-expert en adviseur bij Proven Workspace – geeft het antwoord.
Dit is zijn tweede artikel in een drieluik over duurzaam dynamisch werken. Eerder besteedde hij aandacht aan hoe organisaties hun fysieke en digitale werkomgeving duurzaam kunnen inrichten.

Bij duurzame ondersteuning wordt al snel gesproken over een aantal inkoppertjes zoals het instellen van printers zodat er standaard dubbelzijdig wordt geprint en het licht automatisch laten uitgaan als een ruimte niet in gebruik is. Volgens ons is dit slechts het topje van de ijsberg en zijn er veel meer methoden om te verduurzamen.

Slimme ICT

Door slim gebruik te maken van ICT-oplossingen kan de duurzaamheid van een pand worden verbeterd. Naast dubbelzijdig printen is er meer mogelijk als het gaat om inkt- en papierbesparing. Door digitaler te werken neemt de papierstroom in organisaties sowieso af. Als daarnaast het standaard lettertype wordt aangepast naar Ecofont (zie video) verandert er zichtbaar niets, maar kan er aanzienlijk bespaard worden op inkt en de portemonnee als printen toch noodzakelijk is.

Daarnaast gebeurt het nog steeds vaak dat print-opdrachten op de printer blijven liggen. Door secure en follow-me printen te introduceren kunnen aanvullende kosten en het milieu worden bespaard. Bovendien wordt voorkomen dat gevoelige notities door de verkeerde persoon van de printer worden gehaald.

ICT kan verder nog een bijdrage leveren aan verduurzaming door video conference en conference call voorzieningen aan te bieden. Medewerkers beperken zo hun reisbewegingen en daarmee hun CO2 uitstoot. Dat ze in de gewonnen reistijd andere werkzaamheden kunnen verrichten is daarnaast mooi meegenomen. Door bij de aanschaf van laptops een ingebouwde webcam als standaard op te nemen kan dit voordeel ook voor individuele medewerkers worden gerealiseerd.

Facilitaire ondersteuning

Op facilitair gebied kan uiteraard ook een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere organisatie. Dat kan ‘m al in kleine dingen zitten, zoals een multifunctionele wachtruimte, verantwoorde koffie en het aanbieden van vervoersinformatie.

Nuttig wachten
Kent u dat? U komt te vroeg aan bij een afspraak (voor de files uit) en wilt nog even een halfuurtje een document doornemen. Maar dan stuit je op een ongemakkelijke wachtruimte, geen stopcontact in de buurt en geen tafeltje bij de hand… Of: uw afspraak is eerder klaar dan verwacht en u zou graag nog even wat werken, maar uw gastheer heeft geen plek om nog even rustig te zitten. In beide gevallen zou de organisatie flexibele werkplekken kunnen aanbieden. Zo faciliteert zij anderen om files te vermijden en onnodige reisbewegingen te beperken.

Verantwoorde kunst & koffie
Als je ‘duurzaam’ breder uitlegt dan alleen milieubewust maar meer richting “maatschappelijk verantwoord” ontstaat er hele nieuwe mogelijkheden. Waarom laat je de kunst in het (nieuwe) pand niet maken door iemand met een Wajong uitkering? En is de koffie eigenlijk wel van Max Havelaar of een merk met UTZ-certificering? In het verlengde hiervan kan natuurlijk ook het merendeel van het aanbod in het bedrijfsrestaurant biologisch worden aangeboden.

Handige vervoersinformatie
Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren kan bij de entree van het pand en/of bijvoorbeeld bij koffie corners actuele OV informatie worden getoond. De informatie op deze beeldschermen kan worden afgewisseld met bedrijfsinformatie en file informatie. Reizigers kunnen zo de files mijden en stoten minder CO2 uit per kilometer als ze door kunnen blijven rijden.

Elektrisch rijden
In de vorige blog is aangegeven dat het opnemen van oplaadpunten voor elektrische auto’s in het ontwerp van het pand een van de mogelijkheden is om te verduurzamen. Het daadwerkelijk aanbieden en stimuleren van elektrisch vervoer (auto en/of fiets) zorgt natuurlijk pas voor de werkelijke reductie in CO2-uitstoot.

Actieve bijdrage HRM

Ook al bieden de ICT en facilitaire afdelingen duurzame ondersteuning aan, als het vanuit de organisatie niet mogelijk wordt gemaakt om hier gebruik van te maken zal het effect beperkt zijn.  Bij het realiseren van al deze maatregelen is dus ook een belangrijke taak weggelegd voor de HRM afdeling. Deze afdeling speelt in de praktijk vaak al een rol bij het formuleren en implementeren van een groen mobiliteitsbeleid en thuis- en telewerkbeleid. Door werken op afstand in de organisatie in te bedden kunnen veel reistijd, C02 uitstoot en ergernissen worden bespaard. Een wat minder vaak gehoord aandachtspunt is de woon-werk afstand bij het inhuren van nieuw personeel en eventueel de verhuiskostenregeling hierop aan te passen. Ook het gebruik van collectief en duurzaam vervoer (zoals bijvoorbeeld carpoolen) kan vanuit HR worden gestimuleerd.

Meer weten over onze visie en klantcases?
Lees ons boek Dynamisch werken in een duurzame omgeving of neem contact met ons op.

Deel 3 van dit drieluik zal gaan over het stimuleren van duurzaam gedrag. Wil je geïnformeerd worden als deze blog verschijnt? Volg ons dan op twitter!


Duurzaam Drieluik; deel 1: Werkomgeving

Drie jaar geleden lanceerde Proven Workspace de 1e druk van het boek Dynamisch werken in een duurzame omgeving. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Het Nieuwe Werken is enorm in bekendheid gestegen en de ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaamheid hebben niet stilgestaan.

De komende maanden zullen we stilstaan bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot dynamisch werken. We zullen in drie aparte blogs inzoomen op

 1. de fysieke en digitale werkomgeving
 2. de ondersteuning op het gebied van ICT en Facilitair
 3. en houding en gedrag

en hoe deze een bijdrage kunnen leven aan het verduurzamen van organisaties. Deze maand staat de duurzame werkomgeving centraal. De duurzame doelstellingen bepalen uiteindelijk welke keuzes gemaakt worden bij de invulling van het ontwerp, de realisatie en het gebruik van de dynamische werkomgeving. Daarom is het in het algemeen verstandig eerst te bepalen wat je ermee wilt bereiken en hoe dynamisch werken daar een bijdrage aan kan leveren.

De duurzame werkomgeving

De werkomgeving wordt door Proven Workspace benaderd vanuit zowel fysiek als digitaal perspectief. Vanuit duurzaam perspectief is er veel aandacht voor duurzame kantoren en ICT infrastructuren. Met de realisatie van projecten zoals TNT headoffice en de oprichting van de Dutch Green Building Council is er veel kennis beschikbaar over hoe je een duurzaam gebouw bouwt. In deze blog zullen we op hoofdlijnen een aantal aandachtsgebieden bespreken waarmee de fysieke en digitale werkomgeving duurzaam gemaakt kan worden.

Voor de fysieke omgeving zijn er allereerst verschillende installaties die het energieverbruik van een pand verminderen. Denk hierbij o.a. aan Warmte Koude Opslag (WKO), grijswater terugwinning, LED verlichting, daglichtregeling, zonne cellen, zonneschermen, betonkernactivatie(BKA), dak- en gevelbegroeiingen maar ook kleine oplossingen zoals waterbesparende toiletten en het gebruik van sensoren. De ontwikkelingen op dit gebied gaan in een snel tempo, laat je dus voor aanschaf informeren over de laatste stand van zaken. Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid is DBFMO. (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) Deze integrale vorm van aanbesteden stimuleert duurzaam bouwen. Zonder DBFMO is de eigenaar van een pand vaak gebaat bij een zo goedkoop mogelijke afwerking of installatie. De eigenaar wil een zo’n hoog mogelijke huur vangen en daarvoor zo min mogelijk investeren. Door investering en gebruik (onderhoud en exploitatie) te koppelen ontstaan er andere verdienmodellen waardoor het wel interessant gaat worden om bijvoorbeeld een duurzame energieoplossing te kiezen. Door de bouwketen en hele levenscyclus van een pand te beschouwen bij het ontwerp en het (huur-) contract komen baten en lasten bij dezelfde partij en loont het om duurzame maatregelen te treffen. Deze nieuwe gedachtegang stimuleert duurzaam denken over gebouwen en levert zowel voor de verhuurder, huurder en milieu een positieve bijdrage. Win, win en win dus.

Ontwerp
Een goede manier om te verduurzamen begint dus reeds bij het ontwerp van het gebouw. Alle functionele, technische en organisatorische oplossingen om een “groen” pand te maken kunnen dan in het ontwerp worden ingebracht. In bestaande panden is het vaak lastiger om nieuwe technieken toe te passen, maar in combinatie met organisatorische maatregelen toch goed mogelijk. Uitgaande van een duurzaam concept kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stimuleren van het gebruik van de trap zonder een pand te verbouwen. In veel panden zijn trappenhuizen weggestopt met saaie TL-verlichting en betonnen voorzieningen. Door de trap aantrekkelijker te maken wordt de lift minder gebruikt ( energie besparing) én de gezondheid van medewerkers bevorderd. Door de werkomgeving vanuit een ander concept te benaderen kan invulling gegeven worden aan duurzaamheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een reductie van het aantal interne verbouwingen door een flexibel en schaalbaal concept.

Ook met andere mogelijkheden kan de werkomgeving worden aangepast zodat het duurzaam gedrag van medewerkers wordt gestimuleerd. Plaats bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische auto’s voor de deur en zorg voor een goed verlichte, afsluitbare fietsenstalling en douchegelegenheid om het gebruik van (niet elektrische) auto’s te beperken.

Als nieuwbouw geen optie is en het bestaande pand niet meer wenselijk kan verhuisd worden naar een ander bestaand pand. Dankzij de leegstand is er meer dan voldoende locatie keuzes. Omdat medewerkers minder snel met de auto naar het werk komen als het pand goed bereikbaar is met het openbaar vervoer heeft een locatie nabij een OV knooppunt dus de voorkeur. Daarnaast is de aanwezigheid van winkels in de directe omgeving een pluspunt omdat medewerkers dan te voet een boodschap kunnen doen en hiervoor dus niet in de auto hoeven te stappen.

Bij het ontwerp van de digitale werkomgeving zijn er ook verschillende duurzame keuzes te maken. Bij het ontwerp van de ICT infrastructuur kan bijvoorbeeld nagedacht worden over de locatie van de centrale computerruimte. Dit kan in het eigen pand gebeuren, bij een data center in Nederland of een data center op een koude locatie, zoals op de noordpool. Er is dan veel minder energie nodig voor koeling omdat koude lucht dan ruim voorhanden is. Daarnaast werken grote data centers mogelijk efficiënter dan kleinere en is het relatieve stroomverbruik sowieso minder.

Een veelbelovend ontwikkeling in de digitale werkomgeving speelt zich af op het gebied van energie monitoring. Er zijn al enkele technieken (in ontwikkeling) die het stroomverbruik per stopcontact kunnen monitoren. Sony is zelfs bezig met een techniek die de gebruiker identificeert aan de hand van de stekker. Door stroomgebruik op stopcontact niveau te meten kan dan dus bepaald worden hoe duurzaam een gebruiker is. Handig om te weten als je het duurzame gedrag van gebruikers wilt monitoren en beïnvloeden, maar daarover meer in het derde deel van dit drieluik. Bovendien is het mogelijk om niet-geautoriseerde (niet-energiezuinige) apparaten uit de werkomgeving te weren.

Materiaal gebruik
Omdat materialen een essentieel onderdeel zijn van onze omgeving bepaalt de keuze voor het gebruik van materialen voor een groot deel de schade die een gebouw toebrengt aan zijn omgeving. Steeds meer leveranciers worden zich hiervan bewust met als gevolg dat er ook steeds meer duurzame materialen en producten op de markt verschijnen. Cradle to cradle meubilair is tegenwoordig beschikbaar bij meerdere fabrikanten en ook op het gebied van vloerbedekking zijn de afgelopen 3 jaar flinke stappen gezet naar milieuvriendelijkere producten. Zowel voor meubilair als vloerbedekking hoeft een duurzaam product trouwens niet meer te kosten dan voorheen. Als het gaat om duurzame bouwmaterialen is er ook veel beschikbaar, het ontbreekt echter nog aan een centrale database waarin materiaaleigenschappen zijn opgenomen. Gelukkig wordt hier, in opdracht van het Ministerie van infrastructuur en milieu, momenteel aan gewerkt.

Wat betreft de digitale werkomgeving gaat het materiaalgebruik vooral om de milieu impact van de apparatuur zelf. De makkelijkste manier om hier naar te kijken is door het energiestar label te vergelijken. Via de website kan bekeken worden hoeveel energie een apparaat gebruikt in slaap, idle en stand-by modus. Deze vergelijking geeft goed weer wat het energie verbruik en de kosten van een apparaat in gebruik zijn. Het milieu impact, veroorzaakt door het gebruik van apparatuur is echter slechts een deel van de totale impact. Bij het maken van een ecologisch verantwoorde keuze kan je ook stilstaan bij de productie, transport en verwerking van het product. Door te kijken naar de volledige lifecycle van een productie proces kan een verantwoorde keuze voor een product worden gemaakt. Helaas hebben nog lang niet alle bedrijven een life-cycle-analyse beschikbaar zoals bijvoorbeeld Apple.

Volgende maand wordt er stilgestaan bij duurzame ondersteuning. Wil je geïnformeerd worden als deze blog verschijnt? Volg ons dan op twitter!

Proven Workspace is gecertificeerd om organisaties te begeleiden bij het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat.

 

 


@nders werken bij Endinet

Project: Het uitvoeren van een volledig onderzoek naar ‘het @anders werken’ binnen Endinet met als doel te komen tot een werkomgevingsconcept dat de organisatie volledig ondersteunt.
Opdrachtgever: Endinet, Eindhoven
Periode: april 2011-augustus 2011
Omvang: ca. 300 medewerkers
Rollen: Adviseur ‘Het Nieuwe Werken’:
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, FM/ICT-sanity check)
– Het ontwikkelen van een werkomgevingsconcept
Concept Proces Ontwerp Resultaat

Endinet is een netwerkbedrijf dat in 2009 is ontstaan uit de netwerkbedrijven NRE, Obragas en Net Haarlemmermeer. Per 1 juli 2010 is Alliander eigenaar geworden van Endinet. Momenteel is Endinet gehuisvest aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. Het is een traditioneel pand waar meerdere ondernemingen gehuisvest zijn.

(meer…)


Hoofdkantoor TNT Express officieel geopend

Het hoofdkantoor van TNT Express, het TNT Centre Hoofddorp is officieel geopend op donderdag 29 september 2011.  De opening markeert de afsluiting van een van de groenste projecten in Nederland waar PROVENWORKSPACE sinds de start van het project aan mee heeft gewerkt.

Wij hebben op basis van onze PW-aanpak een duurzaam omgevingsconcept geadviseerd welke aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Nieuwe manieren van slimmer werken en CO2-neutraal stonden hierbij centraal.

Dankzij een intensieve samenwerking met de interieurarchitect heeft het werkomgevingsconcept bijgedragen aan een van de groenste panden van Nederland. Met een Greencalc score van 1005 en een LEED Platinum certificaat werd het pand met trots geopend door Marie-Christine Lombard (CEO TNT Express), Frans Weekers (staatssecretaris van Financiën), Coen van Oostrom (OVG) en Peter Blom (Triodos Bank).

Meer informatie over dit project kan je vinden bij de case beschrijving of in een speciale uitgave van Energie & Milieu, zie onderstaande uitsnede.


 


De facility manager vs duurzaamheid


De F-MEX masterclass vond voor de zesde maal plaats in Girona. Dit jaar kwamen in mei 30 facility managers, aanbieders van facilitaire diensten en Young Professionals bijeen om hun inzichten op het gebied van duurzaamheid met elkaar te delen.

Deze masterclass onder de bezielende leiding van Dries KrensLeo van de Vorst en Geerke Versteeg van PROVENWORKSPACE  maakte duidelijk dat het belang van duurzaamheid toe neemt. Het gedrag op locaties kan beïnvloed worden door een aantal directe quick wins uit te voeren, zoals dubbelzijdig printen, kartonnen koffiebekers, afvalscheiding en de inzet van zonnepanelen. Duurzaam beleid is niet meer weg te denken in de hedendaagse bedrijfsvoering. Welke rol speelt de facility manager hierin en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Zie onderstaand artikel naar aanleiding van deze masterclass. Voor vragen neem contact op met Dries Krens.Artikel Weekblad Facilitair – HNW in de bouw

In nummer 259 van het weekblad Facilitair & Gebouwbeheer (maart 2011), is een sectorverhaal van Proven Workspace gepubliceerd over het project Van Hattum en Blankevoort (VHB).

Hierin gaan we in op het proces van het project, maar ook de onderwerpen ‘veranderen’ en ‘duurzaamheid. In het blad wordt ook de CO2 prestatieladder (van Prorail/SKAO) toegelicht, van welke Van Hattum en Blankevoort kort na de oplevering van het kantoor de hoogste score (5) heeft behaald.

Voor meer informatie over de case Van Hattum en Blankevoort zie de casebeschrijving of neem contact op met Mark Sleijser.Hoogste niveau CO2-prestatieladder voor klant VHB


Van Hattum en Blankevoort – een VolkerWessels onderneming – heeft, mede door de hulp van PROVEN
WORKSPACE, niveau 5 van de Prorail CO2-prestatieladder gehaald!

Tijdens de conceptontwikkeling en realisatie van de nieuwe werkomgeving van Van Hattum en Blankevoort – waarbij wij de rol van adviseur en projectmanager hadden – is er veel aandacht geweest voor duurzaamheid. Niet alleen werd er met het afstoten van een van de panden een flinke besparing bereikt op de energiekosten, het meubilair is grotendeels cradle to cradle en de verlichting met daglichtregeling en het klimaat worden aangestuurd met bewegingssensoren. Beide installaties werken dus alleen maar als er mensen aanwezig zijn. Inmiddels heeft Van Hattum en Blankevoort ook een oplaadpunt voor elektrische auto´s gerealiseerd. Mede dankzij deze aanpassingen heeft VHB de hoogste trede van de Prorail CO2 ladder bereikt.

Via een bedankbrief laten zij ons het volgende weten (dd 27-01-2011):

“Van Hattum en Blankevoort heeft niveau 5 van de Prorail CO2-presentatieladder gehaald! Wij zijn daar trots op en danken u voor uw bijdrage, want zonder uw bijdrage was het niet gelukt”

Op hun website kunt u meer vinden over CO2-emissies en de initiatieven van Van Hattum en Blankevoort om deze emissies te reduceren.

Ook wij willen ons steentje bijdragen aan het terugdringen van emissiegassen. Daarom zijn we onderzocht en getoetst door een geaccrediteerd verificatie-instelling, conform NEN-ISO 14064-1 paragraaf 7.3.1 om onze CO2 Footprint in beeld te brengen.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid of deze case, neem contact op met Mark Sleijser.

Foto: Van Hattum en Blankevoort.

Visie-sessie ‘Building with Energy’ @ Alliander


Eind vorig jaar heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met als doel om de kernprestaties te verzamelen om te komen tot een icoonproject op het gebied van duurzaamheid. PROVENWORKSPACE is gevraagd om in deze denktank plaats te nemen. 

Alliander opereert namelijk sinds 1 juli 2009 als zelfstandig netwerkbedrijf (Wet Onafhankelijk Netbeheer). Primaire functie is het regionale netbeheer voor gas en elektra en complexe energie infrastructuren. Vanuit haar vastgoedstrategie zijn de komende jaren diverse nieuwbouwactiviteiten gepland.

De deelnemers van de denktank bestonden uit een gemêleerd gezelschap van medewerkers van Alliander, Proven Workspace, een bouwbedrijf, OVG Sustainability Centre en adviseurs. Overkoepelende inzichten die onder andere naar voren kwamen waren:

 • Wat je ook doet: zorg dat het aansluit bij de missie en visie van Alliander. Geloofwaardigheid ontstaat enkel indien het maximaal aansluit bij wie je bent als organisatie.
 • Dit betekent als netwerkbedrijf een holistische blik op het totale gebied in plaats van enkel de bouwkavel. Alliander is maximaal in verbinding indien zij een relatie kan leggen tussen haar huisvestingsopgave en de gebiedsopgave voor het bedrijventerrein.
 • Leg de lat hoog.
 • Stel de mens centraal. Alliander ‘verbindt’ 3 miljoen klanten, waaronder veel van haar eigen medewerkers.

De denktank heeft zich verder gefocust op de onderwerpen: state-of -the-art duurzaamheid, het bouwproces, de koppeling met de organisatie ontwikkeling en branding. Een greep uit de inzichten die tijdens de visie-sessie naar boven zijn gekomen zijn:

 • Zorg voor de balans tussen betrouwbaarheid en duurzaamheid; er ligt mogelijk een spanning tussen de innovatiebehoefte en betrouwbaarheidsbelofte binnen Alliander.
 • Overweeg het werken met scenarioplanning/-prijsvraag voor het gebied. Het is meer een gebiedsopgave dan een huisvestingsopgave.
 • Wees altijd eerlijk en open wat de reden is voor concepten als ‘Het Nieuwe Werken’ en haak aan op de lopende cultuur- en ontwikkelingstrajecten binnen Alliander. Het gebouw dient direct in het verlengde te liggen met alles wat al wordt bedacht.
 • Kijk naar de aard en werkzaamheden van Alliander; verken de kansen op (super)decentraal te werken, binnen of zelfs buiten het gebied. Voorkom statische verbindingen.

Wil je meer weten over deze visie-sessie, neem dan contact op met Dries Krens.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de adviesopdracht die we hebben gedaan bij Alliander ga dan naar de casebeschrijving.


Green Office, de duurzame werkomgeving van TNT Express

Project: Ontwikkelen van een duurzaam werkomgevingconcept dat aansluit bij de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor in Hoofddorp en het nieuwe werken optimaal ondersteund.
Opdrachtgever: TNT Real Estate
Periode: September 2008- december 2010
Omvang: 650 medewerkers
Rollen: Werkomgeving adviseur:
– Gebruikersonderzoek (PW-scan en activiteitenmeting).
– Het vastleggen van het gewenste samenspel op basis van de mogelijkheden van het gebouw, de gewenste ontwikkeling van de organisatie vanuit missie, doelen en strategie en wensen en verwachtingen van medewerkers.
– Ontwikkeling duurzaam werkomgevingconcept.
– Advies deelprojecten FM, ICT, HRM en communicatie
– Vertaling van concept naar ontwerp i.s.m. architect
Concept Proces Ontwerp Resultaat

Aanleiding / opdracht

TNT wil het eerste post- en expresbedrijf ter wereld worden dat emissievrij opereert. Daarom heeft TNT een plan ontwikkeld voor zeer milieuvriendelijke en duurzame gebouwen, met de hoogste scores in nationale en internationale milieuclassificatiesystemen. De beoogde scores van LEED platinum en GreenCalc+ certificering van DGMR betekenen de hoogste scores ooit bereikt in Nederland. Ook voor de toekomstige gebouwen van TNT betekent dit dat ze geen CO2 zullen uitstoten, dan wel CO2-positief zijn.

In totaal gaat het om de ontwikkeling van ca. 70.000m2 aan duurzame kantoren. Het eerste gebouw dat is ontwikkeld is het TNT Green Office in Hoofddorp, wat gaat dienen als nieuw hoofdkantoor voor TNT Express. In het ontwerp van het kantoorgebouw is op alle fronten rekening gehouden met de bijdrage aan duurzaamheidseisen. De opdracht aan ons luidde: binnen het project Green Office komen tot een duurzame werkomgeving die aansluit bij de verschillende TNT medewerkers in Hoofddorp. (meer…)


Geerke Versteeg over duurzaamheid in FMI


In het laatste nummer van FMI (december 2010), het magazine van vakvereniging Facility Management Nederland, staat een verslag van een rondetafelgesprek waar Geerke Versteeg haar visie geeft over duurzaamheid.

De kring duurzaamheid heeft 6 young professionals uit het facilitaire vakgebied uitgenodigd om te praten over duurzaamheid. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn; wat betekent duurzaamheid voor ons en waar lopen we tegen aan? Het resultaat: een boeiend rondetafelgesprek met de toekomst van het vakgebied op het gebied van duurzaamheid.

Voor vragen n.a.v. dit verslag of over onze visie op het gebied van duurzaamheid, neem contact op met Geerke.

Kring duurzaam in gesprek met young professionals

 


De CO2 Footprint van PW

Ook PROVENWORKSPACE wil zijn steentje bijdragen aan het terugdringen van emissiegassen. Daarom zijn we onderzocht en getoetst door een geaccrediteerd verificatie-instelling, conform NEN-ISO 14064-1 paragraaf 7.3.1 om onze CO2 Footprint in beeld te brengen.

Het doel van deze toetsing is het kennen van de eigen CO2-productie zodat we deze kunnen analyseren en zo mogelijk verminderen. Uit deze meetresultaten kan geen conclusie getrokken worden of onze CO2 Footprint dan wel goed of slecht zou zijn, maar is een onafhankelijk gecertificeerde nul-meting.

Eventuele vermindering in onze absolute CO2 uitstoot is namelijk niet perse goed of slecht. Een vermindering van CO2 kan duiden op een economische teruggang of bijvoorbeeld op opdrachten dichter bij huis. Andersom is natuurlijk net zo goed waar, meer CO2 kan bijvoorbeeld goed verklaard worden als het aantal medewerkers verdubbeld.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid, neem contact op met Dries Krens.


Duurzaam werken in special over Waterschap Rijn en IJssel

In het blad “ENERGIE en MILIEU en bouwen aan de toekomst”  is PROVENWORKSPACE te vinden over het duurzaam werken ‘laten landen, laten werken‘- traject wat we hebben uitgevoerd bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Kijk hier voor meer informatie over deze case of neem contact op met Leo van de Vorst.

*Bron; Duurzaambouwen-online


Artikel Facto Magazine – Is Het Nieuwe Werken Duurzaam?

In Facto Magazine (nr 5, mei 2010) verscheen een artikel van ons over de vraag of Het Nieuwe Werken bijdraagt aan duurzaamheid? Ja, zeggen voorstanders, want organisaties hebben minder vierkante meters vloeroppervlak nodig. Nee, zeggen tegenstanders. Volgens hen leidt Het Nieuwe Werken tot meer auto- en vliegverkeer en tot meer elektriciteitsverbruik door computercentra en dus tot meer CO2-uitstoot.  In het artikel wordt een beschouwing gegeven over Het Nieuwe Werken in relatie tot duurzaamheid.

Voor meer informatie over Het Nieuwe Werken of duurzaamheid   neem contact op met Dries Krens.


PW is BREAAM-NL expert


Sinds 25 januari 2010 mag PROVENWORKSPACE zich officieel een gecertificeerde BREAAM-NL expert noemen. Dat betekent, dat we organisaties mogen begeleiden bij het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen en  is specifiek bedoeld voor certificatie van nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Als BREEAM-NL expert kunnen wij u helpen om de potentie van uw gebouw te onderzoeken en u begleiden bij het doorvoeren van aanpassingen waardoor uw gebouw de maximale, of zo u wilt optimale BREEAM-NL score kan behalen.

Wij verzorgen het totale traject, vanaf de eerste orientatie tot aan de indiening van de aanvraag voor certificering. U kunt ons natuurlijk ook vragen voor een afzonderlijk onderdeel, of in combinatie met onze advisering op het gebied van “Het Nieuwe Werken”

Meer weten over BREEAM-NL en wat het voor uw organisatie kan betekenen,  neem dan contact op met één van onze BREEAM-experts Dries Krens of Mark Sleijser.


Groene werkpatronen in jaarboek FMM 2010

In het jaarboek van Facility Management Magazine verscheen een artikel van Proven Workspace  over Groene Werkpatronen. Het gaat over de bijdrage die de manier van werken kan leveren aan duurzaamheid. Om meer inzicht te krijgen in de samenhang van alle afzonderlijke groene initiatieven rondom het werken wordt een nieuw denk- en werkkader geschetst met bijzondere aandacht voor Long Life – Loose Fit.

Voor meer informatie over Long Life – Loose Fit zie de presentatie of neem contact op met Dries Krens.


Artikel Weekblad Facilitair – Groen denken, bouwen en gebruiken

HighTechCampusGebouwen zijn in hun huidige vorm verantwoordelijk voor ruim 35% van de CO2-uitstoot en zijn de grootste bron van afval. Maar gebouwen doen dit niet zelf. Hoe gebruiken wij onze gebouwen? Door welke concepten laten wij ons leiden bij het gebruiken? In een onlangs in Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer verschenen artikel gaat Michel Mooij in op de bijdrage, die de manier van werken kan leveren aan duurzaamheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bedenken, het maken en het gebuiken.

 


Duurzaamheidsscan

Wilt u weten hoe uw organisatie scoort op duurzaamheid? Vul dan onze duurzaamheidsscan in.

In deze duurzaamheidsscan worden de eigenschappen van het gebouw en de gebouwinrichting, houding en gedrag van medewerkers en de ondersteunende producten en diensten op een vijfpuntsschaal gemeten en in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Op grond hiervan worden verbeterpunten aangegeven, waarmee u direct resultaat kan boeken. Door de onderlinge samenhang centraal te stellen wordt suboptimalisatie voorkomen.

De scan geeft vooral aan waar de eerste quick-wins te halen zijn. Hoe kunt u de voor uw organisatie meest gunstige eerste maatregelen treffen? Heeft het bijvoorbeeld zin om de isolatie van uw gebouw aan te pakken, of is het interessanter om eerst kritisch te kijken naar uw mobiliteitspatronen?

Meer weten over onze duurzaamheidsscan, neem dan contact op met Dries Krens.


Long life – Loose fit

Meer weten? Neem contact op met: Dries Krens


Artikel weekblad Facilitair – Na verhuizing tijd voor verandering

Van klembordBij Waterschap Rijn en IJssel is een nieuw pand gerealiseerd. Bij een nieuw pand hoort tevens een nieuwe manier van werken , hetgeen even wat moeite vraagt om de gehele organisatie op 1 lijn te krijgen. In bijgaand artikel alles hierover.


Visie op de “groene” werkomgeving

wifiMeer weten? neem dan contact op met: Dries Krens


Hare Majesteit de Koningin opent de vernieuwde Willemshof

Openingshandeling2
De Willemshof, het onderkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is verbouwd. Op 22 september 2009 is door Koningin Beatrix, na een periode van net iets meer dan 3 jaar, de herhuisvesting officieel geopend.

PROVENWORKSPACE is drie jaar geleden gevraagd om voor de VNG een werkomgevingsconcept te ontwikkelen dat beter aansluit bij de werkzaamheden van de VNG. Met de officiële heropening is de laatste stap in van de gehele heroriëntatie van de VNG genomen. Dat begon met het op orde krijgen van de financiële huishouding, het opnieuw definiëren van de strategie en het aanpassen van de organisatiestructuur. De vernieuwde huisvesting ondersteunt de VNG in haar transparante en flexibele werkwijze.

Uniek in deze werkomgeving is het ontbreken van individuele concentratiewerkplekken. De VNG’er werkt gewoonweg niet alleen, in ieder geval niet op kantoor. Een noviteit als je het ons vraagt, dat absoluut toepasbaar is bij andere organisaties. Lees hier de volledige casebeschrijving.

Atrium VNG kantoor

Detail: In 1975 verzorgde koningin Beatrix, toen nog prinses, ook al de opening van het gebouw. Dit was mede vanwege de historische banden tussen de koninklijke familie en ‘De Willemshof’. Het gebouw diende eerst als manege voor koning Willem II en als kerkgebouw (Willemskerk) voor de hervormde wijkgemeente Willemspark. Koningin Wilhelmina woonde er de kerkdiensten bij en prinses Juliana is in de Willemskerk gedoopt.

Vandaag, 22 september 2009, wordt de Willemshof dus opnieuw geopend. Het gebouw is onherkenbaar veranderd. Een kwalitatieve verbetering voor zowel de medewerkers als de bezoekers van de VNG, maar ook voor het gebouw zelf. Het is als het ware in ere hersteld.

Na een half jaar conceptontwikkeling en 2,5 jaar verbouwen (waarbij alleen de monumentale voorgevel en de verdiepingsvloeren behouden zijn) is het vandaag dus feest. Wij feliciteren de VNG dan ook van harte met de vernieuwde werkomgeving en bedanken hen voor de intensieve samenwerking!

Zie ook het persbericht op de site van de VNG.


Dries Krens

dries

Contactgegevens:
Telefoon: 06 53130734
Email: dries@proven.nl
Twitter: @drieskrens
Skype: driesk
LinkedIn: drieskrens

 

Toegevoegde waarde leveren, is het motto van Dries. Dries is een van de oprichters en tevens een van de directieleden van PROVENWORKSPACE. Dries heeft een zeer gedreven persoonlijkheid waardoor de zaken waarmee hij bezig is altijd efficiënt en doelmatig verlopen. Hij heeft 25 jaar ervaring in organisatie advies en complexe verandertrajecten. Naast de dagelijkse aansturing van PROVENWORKSPACE  staat hij ook nog steeds klaar voor de klantopdrachten op het gebied van dynamisch werken in duurzame omgevingen.

Als typische specialist weet Dries de antwoorden op uw vragen rondom de fysieke en digitale werkomgeving, houding en gedrag van de medewerkers en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Hij heeft inmiddels vele organisatieveranderingen succesvol doorgevoerd. Hij verliest daarbij nooit de samenhang met andere bedrijfsprocessen uit het oog.

Dries houdt zich graag bezig met complexe multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dynamisch werken. In de rollen van senior organisatie adviseur en verander/programmamanager is hij bij veel complexe projecten betrokken geweest.

De wijze waarop Dries dit invult is voor hem een tweede natuur. Adviseur en projectmanager in hart en nieren roepen zijn klanten wel eens. Resultaatgericht met oog voor het grotere geheel. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van verandermanagement bij sterk veranderde organisaties (reorganisaties, fusies). Interviewtechnieken en conflicthantering worden hierbij dan ook met regelmaat toegepast.

Dries is (mede)auteur van de volgende boeken:

 • Dynamisch werken in een duurzame omgeving, 2009 1e druk en 2011 2e druk.
 • PP doet een boekje open, 2005 Lustrum uitgave.
 • Het KWI-concept, Kantoor- en Werkplekinrichting voor Kennisintensieve organisaties, 2003 1e druk

Artikel Weekblad Facilitair – Dynamisch werken in een duurzame omgeving

Artikel Weekblad Facilitair Naar aanleiding van de presentatie van het PROVENWORKSPACE boek ‘Dynamisch werken in een duurzame omgeving’ op donderdag 23 april 2009, heeft het Weekblad Facilitair een artikel gewijd aan dit concept.

View more documents from Proven Workspace.