HNW-Game; the next level

Is uw organisatie al geruime tijd bezig met het nieuwe werken? Staat u nu op een punt waarbij u achterom kijkt en denkt: hoe nu verder? Of: hoe krijg ik het nou echt werkbaar? Dan is de game ‘HNW, the next level’ iets voor u.
In de game wordt er een doorstart gemaakt met het HNW-concept wat er al ligt binnen je organisatie. Spelenderwijs worden maximaal oplossingen gegenereerd om de knelpunten in het concept te doorbreken en Het Nieuwe Werken werkbaar te maken. Een vliegende doorstart is het resultaat waar morgen mee begonnen kan worden!

Doelgroep

Deze incompany game is bedoeld voor organisaties die reeds hebben nagedacht over HNW en de implementatie al achter de rug hebben. Zij staan nu op een punt waarbij ze achterom kijken en denken; hoe nu verder? De deelnemers die aan deze workshop meedoen zijn managers met mandaat welke een goede afspiegeling van de organisatie vertegenwoordigen.

Resultaat / doelen

Deze game levert de volgende resultaten:

 • Goede en werkbare ideeën voor doorstart op het gebied van houding en gedrag, werkomgeving en ondersteuning
 • Eigenaar voelen van visie en strategie op het gebied van HNW
 • Hernieuwd enthousiasme en motivatie bij de medewerkers
 • Zicht op huidige en gewenste leiderschapstijl
 • Aanknopingspunten voor competentieontwikkeling
 • Inzicht in mate van samenwerken en kennisdeling
 • Verbeterpunten voor de digitale en fysieke werkomgeving

Duur en opbouw

Voorafgaand aan de workshop:

 • Een intake met de opdrachtgever zal plaatsvinden om input te krijgenten aanzien van specifieke wensen en eisen met betrekking tot de communicatie, vorm,  tijdstip van het uitzetten van de scan en het nabespreken van de uitkomsten van de scan en de workshop.
 • Twee weken voor het plaatsvinden van de workshop wordt een scan uitgezet om input te verkrijgen van de medewerkers t.a.v. het huidige hnw concept en de dynamische werkomgeving.
Workshop:

De workshop duurt een dag en kent de volgende opbouw:

Ochtend:

 • Creatief kennismaken
 • Terugkijken: wat hebben we al? Huidig HNW-concept, behaalde resultaten
 • Knelpunten: op een actieve creatieve manier de knelpunten rondom het huidige HNW-concept verzamelen
 • De bril van de medewerkers: de opgehaalde mening van de medewerkers afzetten tegenover de verzamelde knelpunten
 • Zoek je plekje: op een actieve manier de knelpunten categoriseren

Middag:

Het middagdeel zal bestaan uit het spel: ‘Het beste idee van…?’. In dit spel zullen in 3 groepen de deelnemers spelenderwijs ideeën genereren die leiden tot oplossingen van de in de ochtend geformuleerde knelpunten. Door middel van meerdere rondes waarin de groepen hun ideeën presenteren en aanscherpen ligt er aan het eind van de middag een lijst met oplossingen en 3 smart uitgewerkte ‘beste’ ideeën waar de organisatie morgen al mee kan starten. Uiteraard wint het winnende team een prachtige prijs.

Nazorg:

Na de workshop zullen de resultaten van de scan en de opgehaalde resultaten in de workshop worden vastgelegd in een korte rapportage.

Investering

Voor een vast bedrag van € 3.750,- excl. BTW krijgt u een intakegesprek met de opdrachtgever, het uitzetten van de HNW-scan onder de deelnemers en het daadwerkelijk spelen van de game waar maximaal 15 personen meedoen om zo een actieve en creatieve groepsdynamica te garanderen. Daarnaast zullen de resultaten van de game worden vastgelegd in een kort verslag

Neem voor meer informatie contact op met info@provenworkspace.nl of Dries Krens.

Give a reaction