Optimalisatie Kennistuin KBC (Van Neynselgroep)

KBC, Van Neynsel

Project: Herontwerp Kennistuin; komen tot een optimale werkomgeving
Opdrachtgever: Van Neynselgroep, Kennis- en Behandel Centrum (KBC)
Periode: November 2010- maart 2011
Omvang: ca. 400 m2
Rollen: Werkomgevingsadviseur:
– Vaststellen randvoorwaarden werkomgeving
– ICT en FM-sanity check
– Interviewrondes en workshop
– Advies + PvA optimalisatie ‘kennistuin’

Het Kennis- en Behandelcentrum “Hendrik van Neynsel” is gesitueerd in het Verpleeghuis Oosterhof welke onderdeel is van de Van Neynselgroep. Het Kennis- en Behandelcentrum  is de thuisbasis voor onder andere de specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen.

Aanleiding / opdracht

In 2010 is een kennistuin gecreëerd ter ondersteuning van de werkprocessen. Echter deze voldeed niet geheel aan de wensen van de medewerkers.  Er heeft toen een evaluatie van de kennistuin plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de huidige kennistuin niet optimaal is ingericht. Er was daarom behoefte om de werkomgeving aan te passen zodat genoemde zaken uit de evaluatie zo goed als mogelijk worden opgelost. De volgende stap was dan ook het komen tot een aangepaste kennistuin die voldoet aan de wensen en eisen van de organisatie.

De opdracht luidde: in de rol van werkomgevingsadviseur, komen tot een advies waarin de optimale werkomgeving van “de kennistuin” is vorm gegeven. Deze moet voldoen aan de wensen eisen van de organisatie.

Concept

Het resultaat is een werkomgevingsconcept met daarin concrete acties ten aanzien van de fysieke en digitale werkomgeving, de processen, de organisatie en de faciliteiten. Vanuit dit concept is vervolgens de vertaalslag gemaakt naar een plan van aanpak. De nadruk in dit plan van aanpak lag op het snel behalen van verbeteringen (Quick wins) ter bevordering van een prettige werkomgeving binnen de kennistuin.

Concentratiewerkruimten

Multifunctionele ruimte

Cubicles

 

 

 

 

 

 

Aanpak

Proven Workspace heeft de bewezen PW-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie, doelstellingen en strategie van het Kennis- en Behandelcentrum en de Van Neynselgroep naar de huisvestingsaspecten op basis van een interview met de Raad van Bestuur, de opdrachtgever en aangeleverde bedrijfsdocumentatie.  In stap 2 zijn de activiteiten, fysieke omgeving en huidige producten en diensten geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van interviewronde met een zorgvuldige selectie van medewerkers en een ICT en FM-sanity check.

Bij stap 3 hebben wij vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 getoetst. Daarnaast hebben wij de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van activiteiten, fysieke omgeving en producten en diensten geïnventariseerd door middel van één workshop. In stap 4 is het werkomgevingsconcept dat aansluit op de bedrijfsprocessen van de organisatie gedefinieerd. In deze stap zijn de resultaten uit de voorgaande stappen integraal verwerkt en teruggekoppeld in een rapport(presentatie).

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

Give a reaction