Duurzaam Drieluik, deel 2: Ondersteuning

Wat kunnen ondersteunende afdelingen als ICT, facilitair en HRM betekenen in het verduurzamen van organisaties? Mark Sleijser – BREEAM-expert en adviseur bij Proven Workspace – geeft het antwoord.
Dit is zijn tweede artikel in een drieluik over duurzaam dynamisch werken. Eerder besteedde hij aandacht aan hoe organisaties hun fysieke en digitale werkomgeving duurzaam kunnen inrichten.

Bij duurzame ondersteuning wordt al snel gesproken over een aantal inkoppertjes zoals het instellen van printers zodat er standaard dubbelzijdig wordt geprint en het licht automatisch laten uitgaan als een ruimte niet in gebruik is. Volgens ons is dit slechts het topje van de ijsberg en zijn er veel meer methoden om te verduurzamen.

Slimme ICT

Door slim gebruik te maken van ICT-oplossingen kan de duurzaamheid van een pand worden verbeterd. Naast dubbelzijdig printen is er meer mogelijk als het gaat om inkt- en papierbesparing. Door digitaler te werken neemt de papierstroom in organisaties sowieso af. Als daarnaast het standaard lettertype wordt aangepast naar Ecofont (zie video) verandert er zichtbaar niets, maar kan er aanzienlijk bespaard worden op inkt en de portemonnee als printen toch noodzakelijk is.

Daarnaast gebeurt het nog steeds vaak dat print-opdrachten op de printer blijven liggen. Door secure en follow-me printen te introduceren kunnen aanvullende kosten en het milieu worden bespaard. Bovendien wordt voorkomen dat gevoelige notities door de verkeerde persoon van de printer worden gehaald.

ICT kan verder nog een bijdrage leveren aan verduurzaming door video conference en conference call voorzieningen aan te bieden. Medewerkers beperken zo hun reisbewegingen en daarmee hun CO2 uitstoot. Dat ze in de gewonnen reistijd andere werkzaamheden kunnen verrichten is daarnaast mooi meegenomen. Door bij de aanschaf van laptops een ingebouwde webcam als standaard op te nemen kan dit voordeel ook voor individuele medewerkers worden gerealiseerd.

Facilitaire ondersteuning

Op facilitair gebied kan uiteraard ook een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere organisatie. Dat kan ‘m al in kleine dingen zitten, zoals een multifunctionele wachtruimte, verantwoorde koffie en het aanbieden van vervoersinformatie.

Nuttig wachten
Kent u dat? U komt te vroeg aan bij een afspraak (voor de files uit) en wilt nog even een halfuurtje een document doornemen. Maar dan stuit je op een ongemakkelijke wachtruimte, geen stopcontact in de buurt en geen tafeltje bij de hand… Of: uw afspraak is eerder klaar dan verwacht en u zou graag nog even wat werken, maar uw gastheer heeft geen plek om nog even rustig te zitten. In beide gevallen zou de organisatie flexibele werkplekken kunnen aanbieden. Zo faciliteert zij anderen om files te vermijden en onnodige reisbewegingen te beperken.

Verantwoorde kunst & koffie
Als je ‘duurzaam’ breder uitlegt dan alleen milieubewust maar meer richting “maatschappelijk verantwoord” ontstaat er hele nieuwe mogelijkheden. Waarom laat je de kunst in het (nieuwe) pand niet maken door iemand met een Wajong uitkering? En is de koffie eigenlijk wel van Max Havelaar of een merk met UTZ-certificering? In het verlengde hiervan kan natuurlijk ook het merendeel van het aanbod in het bedrijfsrestaurant biologisch worden aangeboden.

Handige vervoersinformatie
Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren kan bij de entree van het pand en/of bijvoorbeeld bij koffie corners actuele OV informatie worden getoond. De informatie op deze beeldschermen kan worden afgewisseld met bedrijfsinformatie en file informatie. Reizigers kunnen zo de files mijden en stoten minder CO2 uit per kilometer als ze door kunnen blijven rijden.

Elektrisch rijden
In de vorige blog is aangegeven dat het opnemen van oplaadpunten voor elektrische auto’s in het ontwerp van het pand een van de mogelijkheden is om te verduurzamen. Het daadwerkelijk aanbieden en stimuleren van elektrisch vervoer (auto en/of fiets) zorgt natuurlijk pas voor de werkelijke reductie in CO2-uitstoot.

Actieve bijdrage HRM

Ook al bieden de ICT en facilitaire afdelingen duurzame ondersteuning aan, als het vanuit de organisatie niet mogelijk wordt gemaakt om hier gebruik van te maken zal het effect beperkt zijn.  Bij het realiseren van al deze maatregelen is dus ook een belangrijke taak weggelegd voor de HRM afdeling. Deze afdeling speelt in de praktijk vaak al een rol bij het formuleren en implementeren van een groen mobiliteitsbeleid en thuis- en telewerkbeleid. Door werken op afstand in de organisatie in te bedden kunnen veel reistijd, C02 uitstoot en ergernissen worden bespaard. Een wat minder vaak gehoord aandachtspunt is de woon-werk afstand bij het inhuren van nieuw personeel en eventueel de verhuiskostenregeling hierop aan te passen. Ook het gebruik van collectief en duurzaam vervoer (zoals bijvoorbeeld carpoolen) kan vanuit HR worden gestimuleerd.

Meer weten over onze visie en klantcases?
Lees ons boek Dynamisch werken in een duurzame omgeving of neem contact met ons op.

Deel 3 van dit drieluik zal gaan over het stimuleren van duurzaam gedrag. Wil je geïnformeerd worden als deze blog verschijnt? Volg ons dan op twitter!

photo credit: ToniProtto, poolie, darren131 & bingbing

Give a reaction