Uitreiking vernieuwde editie werkplekwijzer en werkplekspel!

Center for People and Buildings (CFPB) heeft een nieuwe editie van de werkplekwijzer en het werkplekspel! Reden genoeg om op dinsdag 26 november jl. bij de aftrap aanwezig te zijn. Na de opening door directeur Wim Pullen volgt de introductie van de 2e druk van zowel de werkplekwijzer die vooral is geactualiseerd met de laatste type werkplekken, overlegplekken en faciliteiten als het werkplekspel.

Het werkplekspel kun je vooral inzetten om gedrag en houding in flexibele werkomgevingen bespreekbaar te maken. In de middag spelen we zelf het werkplekspel. We zien dat problemen boven tafel komen op een speelse manier en, doordat er mogelijkheid is voor discussie, er direct naar oplossingen kan worden gezocht.

IMG_6433

Nadat het eerste exemplaar van de werplekwijzer is uitgereikt aan Maxime Verhagen neemt hij het woord tot ons en verteld over de bouwcampus binnen CFPB. Dit moet een broedplaats worden voor verschillende organisaties in de keten van virtuele kennis en innovatie, een lerende omgeving waar plek is voor workshops, scholing en training.

IMG_1015

Mooie ideeën! Maar hoe zien wij de toekomst in flexibel werken?

Niemand kan in de toekomst kijken maar we kunnen wel zien wat de trends zijn en aan de hand daarvan een beeld creëren. Een aantal ideeën die op tafel zijn gekomen tijdens de 2e workshop:

  • Van individu naar participatie, werken in samenwerkingsverbanden.
  • “Third work place”, niet je huis maar ook niet je kantoor, een “in between”.
  • Flexibilisering i.s.m. anderen
  • Fysiek ontmoeten van mensen, spontaan kennis/werk delen
  • Niet de nieuwe werkomgeving staat centraal, maar hoe de organisaties zich ontwikkelen, de huisvesting volgt
  • Maximaliseer het verandervermogen

Het is een feit dat de werkomgeving verandert. Wij zijn benieuwd hoe jij de toekomst ziet in nieuwe manieren van werken?

Give a reaction