Het Fri(e)s Nieuwe Werken bij GGZ Friesland

Project: Een volledig onderzoek uitvoeren om een werkplekconcept te ontwikkelen waarin aspecten van Het Nieuwe Werken volledig zijn meegenomen. Het resultaat is het concept waar Fries Nieuwe Werken voor het verbinden van ketenpartners, concerndiensten, behandelaren en patiënten waarbij de patiënt zoveel mogelijk in de regie is van het behandelproces.
Opdrachtgever: GGZ Friesland, Leeuwarden, Nederland.
Periode: Juli 2013 – December 2013
Omvang: Ca. 6600 m2 gebouw en 286 medewerkers.
Rollen: Integraal adviseur
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, Gebouw- en ICT- schouw FM/HRM en ICT-sanity check)

 

Concept Proces Ontwerp Resultaat
 ggz1  ggz  ggz5  ggz7

GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. GGZ Friesland biedt vrijwel alle vormen van geestelijke gezondheidszorg en gebruikt hiervoor een diversiteit aan panden verspreid over de hele provincie Friesland.

Aanleiding/opdracht

Eén van deze panden betreft locatie de Hege Wier, Sixmastraat 2 te Leeuwarden. Het pand is rond 1970 gebouwd. Het betreft een kantoorpand met een oppervlakte van ca. 6.600 m2 bvo, verdeeld over vijf bouwlagen + kelder. Voor de concerndiensten is een uitgewerkt werkplekconcept inclusief programma van eisen nodig op basis waarvan de interieur architect een voorlopig en definitief ontwerp kan realiseren. Dit was nodig om de Hege Wier weer een eigentijdse uitstraling te geven, samenwerking te bevorderen en efficiënter om te gaan met vastgoed.

Concept het “Fri(e)s Nieuwe Werken”.

“Fri(e)s Nieuwe Werken” staat voor een betere samenwerking, respect voor elkaar, werken vanuit vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit alles om te zorgen dat de medewerker trots is om te werken voor GGZ Friesland en de patiënt zich welkom voelt.

Aanpak

Proven Workspace heeft de PW-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten op basis van workshops en interviews met Raad van Bestuur en Directie..

De huidige situatie is in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met een aantal teamleiders,  FM-, HRM-  en ICT sanity check, het uitvoeren van een activiteitenmeting en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan). Stap 3 ging vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseerde de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van houding en gedrag, fysieke- en digitale werkomgeving en ondersteuning op het gebied van FM, ICT en HRM, door middel van workshops.  In stap 4 is het concept “Fri(e)S Nieuwe Werken”, dat aansluit op de bedrijfsprocessen van GGZ Friesland,  gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen.

Resultaat

Het concept “Fri(e)s Nieuwe Werken”, in de vorm van een presentatie. De fysieke werkomgeving is in 3D uitgewerkt zodat er een realistische beeld is van hoe het eruit kan komen te zien. Er zijn concrete adviezen/aanpassingen in de digitale werkomgeving, houding en gedrag en ondersteunende diensten op het gebied van ICT, HRM en Facilitair. Daarnaast zijn er aanbevelingen omtrent de verschillende verandersporen voor wat betreft de inrichting, professionalisering en ontwikkelingen van de medewerkers.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 

Give a reaction