Nieuwe manieren van werken en organiseren bij Stamicarbon.

stamicarbon Logo dark blue RGB

Met ruim 1000 technologie-licenties, 250 ureum plants en klanten in 80 verschillende landen, is het in Sittard gevestigde Stamicarbon uitgegroeid tot markleider in de kunstmestindustrie. De voormalig dochteronderneming van DSM is de ontwikkelaar en licentiehouder van ureum technologieën, de grondstof voor kunstmest. Stamicarbon heeft de laatste jaren een groei van 20% zeer hoog gekwalificeerde medewerkers per jaar en verwacht ook komende jaren een groei in haar business. Om de organisatie te ondersteunen voor deze en de toekomstige groei is Proven ingeschakeld als business partner op het gebied van Informatie management en Facility management.

Stamicarbon

Aanleiding

Stamicarbon heeft een op groei gerichte strategie waarin de huidige digitale en fysieke werkomgeving mee moet ontwikkelen. De werkomgeving en de ondersteunende organisatie dienen mee te groeien en aan te sluiten op de doelen van de organisatie. Stamicarbon heeft Proven gevraagd om op de verschillende onderdelen te adviseren en partner te zijn in de implementatie en te voorzien in tijdelijke invulling van interne functies.

Digitale werkomgeving Know-IT!

Proven heeft ondersteund met de inrichting van de digitale werkomgeving, waar Sharepoint centraal staat. In een projectteam van interne en externe professionals is een framework ingericht voor de sharepoint omgeving waarin Intranet voor alle gebruikers is gerealiseerd. Daarnaast is een Collaboration Centre opgezet om samenwerking te faciliteren, is een Document Centre opgebouwd voor het delen van informatie en is een Record Centre gerealiseerd voor het registeren van informatie. Verder voorziet een nieuwe Search Centre in het snel kunnen (terug) vinden van gegevens. Tot slot is een governance model voor de information board ontwikkeld en geïmplementeerd. Op deze manier is een toekomst bestendig informatielandschap gerealiseerd waar kennisdelen en samenwerken centraal staat.

Fysieke werkomgeving Let’s Move!

Vlak voor de verhuizing heeft Stamicarbon Proven ingeschakeld om te helpen het nieuwe kantoor operationeel te maken. Na de verhuizing is snel daarna een geplande evaluatie uitgevoerd om met de gebruikerswensen de tweede fase van completering uit te voeren. Klachten op het gebied van akoestiek, verlichting en de indeling van sommige ruimten zijn met de doorontwikkeling van het concept geprogrammeerd. Uiteindelijk leidde dat in de tweede fase tot een interne verbouwing met tevreden klanten als gevolg. Dit alles was veel werk, maar met inzet van het hele team en de verschillende leveranciers is de verbouwing in een weekend gerealiseerd. Een resultaat om trots op te zijn! Om klaar te zijn voor de organisatie van morgen is Proven een gedeelte van het huidige kantoor aan het uitbreiden en inrichten op basis van het bestaande werkomgevingsconcept. Samenwerken en kennisdelen worden hierin gefaciliteerd.

Service organisatie 2.0.

Als ondersteuning aan de service organisatie hebben interim-managers van Proven tijdelijk lijnfuncties ingevuld op het gebied van Informatie management en Facility management. Een flexibele oplossing om verdere stappen te zetten in de professionalisering van de service organisatie. In nauwe samenwerking met de ondersteunende diensten, leveranciers en interne klanten zijn stappen gezet om de service organisatie toekomstbestendig te maken. Er zijn verschillende fundamenten gelegd om de service organisatie om te vormen tot nutsvoorziening én business partner van Stamicarbon. Een welkome ontwikkeling die Stamicarbon ondersteunt in het bereiken van korte en lange termijn doelen. Momenteel worden er kandidaten geworven voor deze lijnfuncties, zodat na een zorgvuldige overdracht deze belangrijke thema’s duurzaam geborgd worden binnen Stamicarbon.


Heeft u vragen op het gebied van de digitale werkomgeving dan kunt u contact opnemen met Leo van de Vorst. Voor meer informatie op het gebied van fysieke werkomgeving kunt u Dries Krens benaderen.

Give a reaction