Op de bühne met “Nooit meer reorganiseren!”

Tijdens het Grote Nieuw Organiseren Event (#NOE15) en Een Ander Congres (#wowhka) heeft Proven Workspace op de bühne gestaan met de centrale boodschap Nooit meer reorganiseren!

In een interactieve workshop hebben deelnemers zelf ervaren hoe het is om organisaties wendbaar te maken met behulp van de paradox Sturing & Ruimte.

Reorganiseren, hoezo?

In Nederland gaan er miljarden euro’s om in reorganisatietrajecten, terwijl een merendeel hiervan mislukt. Resultaten worden niet of nauwelijks gehaald  en de ene reorganisatie wordt alweer opgevolgd door de volgende reorganisatie. Het te laat inzetten van de verandering, vage reorganisatieplannen en een eenzijdige focus op FTE’s en euro’s, zijn volgens de praktijk en wetenschap veel voorkomende oorzaken voor het falen van reorganisaties.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.29.13

Hoe kunnen we onze doelen bereiken in een snel veranderende omgeving?

Dit is een vraag die veel organisaties bezighoudt. Een reorganisatie is echter niet de oplossing, aangezien het veelal gericht is op de korte termijn en vaak een enkelvoudige (bedrijfseconomische) focus heeft. Vanuit de theorie en praktijk blijkt dat organisaties alleen kunnen overleven als ze meebewegen met de markt. Door “wendbaarheid” integraal in de organisatie in te bouwen kan snel ingespeeld worden op kansen en bedreigingen. De paradox Sturing en Ruimte biedt hiervoor de oplossing. De schijnbare tegenstelling tussen maximale focus en samenhang op missie, doelen en strategie (sturing) EN maximale regelruimte voor medewerkers om hun kwaliteiten te benutten (ruimte) activeert de volgende wendbare processen in organisaties.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.36.49

Aan de slag!

Na een korte introductie van de paradox Sturing & Ruimte werden de deelnemers van het Grote Nieuw Organiseren Event (#NOE15) en Een Ander Congres (#wowhka) al snel meegenomen in een herkenbare casus.

FullSizeRender

Een regionaal bouwbedrijf met ruim 150 medewerkers, 2 vestigingen en inmiddels al 3 reorganisaties achter de rug in de periode 2011 – 2014. Bedrijfsreserves beginnen op te raken, schuldeisers eisen spoedige terugbetaling en extra financiering is niet mogelijk. De ambitie van de organisatie is structureel schuldenvrij zijn en een positief bedrijfsresultaat. De deelnemers werd gevraagd samen na te denken over oplossingen, waarmee de organisatie morgen zou kunnen starten om de gewenste ambitie te bereiken. Deze verschillende oplossingen zijn samen in de evaluatie besproken en ingedeeld op basis van de twaalf waarheden die Sturing en Ruimte kent. Enkele voorbeelden op basis van de zes ESH-variabelen:

  • Strategie: maximale focus op core business EN nieuwe markten ontdekken samen met netwerkpartners.
  • Managementstijl: sturen op doelen EN medewerkers loslaten, coachen en motiveren.
  • Systemen: het proces optimaliseren (LEAN maken) EN gezamenlijke betrokkenheid in het proces creëren.
  • Personeel: benutten van talenten (meten!) EN luisteren naar vakmensen / vragen stellen.
  • Cultuur: focus op gezamenlijk droomdoelen door nadruk op resultaten EN vertrouwen geven aan medewerkers.
  • Structuur: 10% managementlaag eruit EN maximale ruimte voor zelfsturing.

In deze workshop was de Positie; de huidige manier van werken, en de Ambitie; de stip op de horizon, van de organisatie al bekend. Samen met de deelnemers is de Reis bepaald (concrete acties voor morgen) waarmee de samenwerkingsaanpak PAR in de workshop centraal stond.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.24.52

Meer informatie?

Is uw organisatie klaar met reorganiseren en op zoek naar een lange termijn oplossing? Onze business partners helpen de organisatie graag om haar “wendbaarheid” te vergroten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Breas.

 

Give a reaction