PW-Aanpak

De PW-aanpak is een uitgebalanceerde combinatie van een top-down en bottum-up benadering. Onze aanpak richt zich op het verbinden van de missie, doelstellingen en strategie (MDS) van de organisatie als collectief en de dagelijkse praktijk en de behoeften van de medewerker als individu.

5 stappen

De PW-aanpak bestaat uit vijf stappen:

  1. Vertalen. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten.
  2. Analyseren. De huidige situatie wordt in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van bijvoorbeeld een gebouwschouw, interviews,  producten- en dienstencheck, activiteitenmeting en een PW-scan (online vragenlijst).
  3. Inventariseren. In stap 3 worden vervolgens de resultaten uit stap 1 en 2 getoetst en de wensen en behoeften van de medewerkers geïnventariseerd op het gebied van activiteiten, fysieke omgeving en producten en diensten door middel van workshops.
  4. Definieren. In stap 4 wordt het werkomgevingsconcept gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen.
  5. Veranderen. In stap 5 wordt het concept gerealiseerd. Dat betekent enerzijds het ontwerpen, voorbereiden en realiseren van de fysieke werkomgeving en facilities en anderzijds het voorbereiden en realiseren van de mind-set en het nieuwe werkgedrag.

3 verandersporen

De transitie van de huidige naar de gewenste werkomgeving vraagt om  een verandering langs 3 sporen:

  • een ontwikkelproces rondom houding en gedrag van mensen;
  • een implementatieproces om de werkomgeving te veranderen (fysiek en digitaal);
  • een aanpassing cq. professionalisering in de ondersteunende producten en diensten (ICT/FM/HRM). 

Het implementatietraject en aanpassing aan ondersteunende producten en diensten zijn relatief harde verandertrajecten. Het moeilijkste spoor grijpt in op de zachte kant, namelijk houding en gedrag van mensen. Dit spoor vergt dan ook extra aandacht. Onze verandermanagers zijn gespecialiseerd in het betrekken van medewerkers van conceptontwikkeling tot aan de uitrol hiervan.

Onze aanpak staat uitgebreid beschreven in het boekje ‘Dynamische werken in een duurzame omgeving‘. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met Dries Krens.