Artikelen over ‘aanpak’

Ontwikkeling werkomgevingsconcept


Bij het ontwikkelen van een werkomgevingsconcept, gaan we na hoe de werkactiviteiten van mensen, de fysieke en digitale werkomgeving en de ondersteuning door producten en diensten (HRM, ICT, facilities) het beste op de organisatiedoelen kunnen worden afgestemd.

Wij brengen daartoe de huidige en gewenste situatie in kaart. Op basis van de resultaten uit interviews, onze workspace scan, de activiteitenmeting, gebouwschouw en de output van de creatieve workshops, komen wij tot een beschrijving van de ideale werkomgeving. Medewerkers leveren daarbij uiteraard input zodat zij betrokken zijn bij het uiteindelijke resultaat. Nadat het concept is goedgekeurd kunnen we aan de slag om het te realiseren. Wij bieden daarvoor o.a. ontwerp&design en bouw/projectmanagement.

Lees meer over onze aanpak. Onder cases vind je recente voorbeelden van uitgevoerde opdrachten.

Neem voor meer informatie contact op met Dries Krens.


Werkstijlonderzoek

Met een werkstijlanalyse komt u te weten, waar zich in uw organisatie de “werkplekbewoners” bevinden en wie “reizigerss” zijn. Het typeren van de werkstijlen geeft u antwoord op de vraag, voor welke functies en bedrijfsonderdelen het gebruik van wisselwerkplekken zinvol is en voor welk type functies een vaste werkplek beter functioneert.

Een werkstijlonderzoek bestaat uit een enquête onder (een groot deel van) de medewerkers en interviews met vertegenwoordigers van verschillende functietypes. De resultaten worden vastgelegd in een rapport, waarin de organisatie wordt beschreven aan de hand van individuele werkstijlen en groepswerkstijlen. Elke stijl wordt geïllustreerd met een beeldende typering. Hierdoor wordt de werkstijl herkenbaar en onderwerp van gesprek onder de medewerkers.

Het werkstijlonderzoek is een door ons ontwikkeld instrument dat de basis vormt van aantal projecten waar wij bij betrokken zijn of zijn geweest. Het werkstijlonderzoek wordt voor elke opdracht zo uitgevoerd dat het naadloos aansluit bij de doelstellingen van het specifieke project. Dat betekent dat wij niet werken met een standaard vragenlijst, maar maatwerk leveren op basis van een aantal door ons ontwikkelde ingrediënten. Het werkstijlonderzoek kan ook onderdeel zijn van de Workspace-scan.

Meer weten? Neem dan contact op met Mark Sleijser.


Activiteitenmeting

Activiteitenmeting
Met een activiteitenmeting komt u te weten, in welke delen van uw organisatie het zinvol is om de vaste werkplek los te laten. Een activiteitenmeting bestaat uit tijdregistratie en observatie. We kunnen uiteraard ook gebruik maken van informatie die reeds in uw organisatie is opgebouwd.

De activiteiten die worden gemeten zijn: beeldschermwerk, telefoneren, overleggen en papierwerk.  Daarnaast wordt de ‘interne mobiliteit’ en ‘geen gebruik’ van de werkplek gemeten. Bij ‘interne mobiliteit’ is duidelijk aanwijsbaar dat de medewerker ergens in het gebouw is, maar niet op de werkplek. In dat geval is bijvoorbeeld de computer aan, liggen stukken op tafel, is het licht aan en hangt bijvoorbeeld de jas in de kamer. Bij ‘geen gebruik’ is duidelijk dat de werknemer er niet is.

De resultaten van de activiteitenmeting worden vastgelegd in een rapport met een managementsamenvatting aan de hand van heldere grafieken. Het kan tevens onderdeel zijn van het ontwikkelen van het werkomgevingsconcept.

Meer weten? Neem dan contact op met Dries Krens.


 


Ruimtebehoefte bepaling

Ruibeh
Op basis van de werkactiviteiten kunnen wij een ruimtebehoefteberekening maken voor verschillende kantoorconcepten.

Met deze berekening krijgt u inzicht in het benodigde vloeroppervlak voor verschillende mogelijke oplossingen. Dit kan u helpen bij beslissingen over verhuizing, nieuwbouw en kan onderdeel vormen voor een complete kosten/baten analyse.

Meer weten? Neem dan contact op met Dries Krens.


3D-Visualisatie


Heeft de organisatie moeite om een beeld te vormen bij het uiteindelijke fysieke resultaat van het herhuisvestingsproject? Dan kan het maken van een 3D visualisatie helpen om de aankomende veranderingen concreet te maken. Met onze 3D visualisaties van kantoorconcepten kunt u de beeldvorming bij de gebruikers in een vroeg stadium op gang brengen met fotorealistische weergaven van verschillende kantoorconcepten in uw pand.

Verschillende mogelijkheden

In onderstaand filmpje zijn de diverse opties aangegeven. Zo kan er een overview worden gemaakt van een verdieping, een schetsontwerp, een gebouw visualisatie, een fotorealisatisch ontwerp van een verdieping of een complete walk through.

Optie 1: één verdieping van uw pand wordt in 3D weergegeven in grijstinten of kleur. Uw wensen t.a.v. het kantooconcept worden conceptmatig weergegeven. Vervolgens zal een filmpje worden opgeleverd met een overview van deze verdieping.

Optie 2: Op basis van uw wensen worden één of meerdere verdiepingen in 3D weergegeven op fotorealistische wijze in kleur. Vervolgens zal een filmpje worden opgeleverd met een walk through door de verdieping of een overview.

Randvoorwaarden

  • Het beschikbaar stellen van actuele tekeningen met kloppende maatvoering. Indien niet aanwezig kan de 3D-visualisatie tegen meerprijs ook zonder worden gemaakt.
  • Foto’s en/of film van de huidige situatie.

Investering

Optie 1: € 2.497,-
Optie 2: Prijs op aanvraag en afhankelijk van de afmetingen van de ruimte en uw wensen.

Neem voor meer informatie contact op met info@provenworkspace.nl of Dries Krens.


Dynamisch werken in een duurzame omgeving


Hoe creëer je een werkomgeving die werkt? Die aansluiting vindt bij men­sen en organisaties? En hoe leer je de mensen de mogelijkheden van de (werk)omgeving maximaal te benutten? Deze vragen komen terug in het boek, ondersteund met diverse cases.

Met dit boek onderstrepen wij dat de toegenomen aandacht voor werkomgevingen terecht is. Optimale werkomgevingen ondersteunen organisaties in het bereiken van hun doelen.

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Vraag Dries Krens ernaar via 088 40 555 00 of stuur een mail.

Auteurs: Dries Krens, Mark Sleijser, Leo van de Vorst en Tom Verhoeve. Druk 2: 2011, Druk 1: 2009.

Voorbeeldpagina uit het boek: