Artikelen over ‘afstanden_overbruggen’

Rethinking the office (new ways of working)

Ruim vijftig organisatieprofessionals bezochten het PROVENWORKSPACE relatie-event Dynamisch werken in een duurzame omgeving. Het onderwerp interesseerde mensen met verschillende achtergronden: directie, facility management, P&O, ICT, communicatie, kennismanagement en business intelligence.

Waar ging het deze ochtend nou over? Bij het schrijven van deze blog, bedacht ik me dat de essentie voor mij gaat over het anders durven kijken naar werk, naar hoe organisaties zijn ingericht en hoe mensen daarin samenwerken. En dat de uitdaging voor organisaties is: plekken creëren waar dat – steeds meer creatieve – samenwerk kan plaatsvinden, ja zelfsduurzaam kan plaatsvinden. Rethinking the office dus.
Waarom je daaraan zou beginnen? Een goede vraag. In het ene geval is het noodzakelijk om marktvragen goed te kunnen blijven beantwoorden, in een ander geval een kwestie van fatsoen. Flip Verwaaijen van TNT Real Estate en Jaap Boneveld van Van Hattum en Blankevoort deden op deze ochtend een boekje open over hun beweegredenen en waartoe dat heeft geleid.

Boekpresentatie
Tijdens dit event werden de eerste exemplaren van het boek Dynamische werken in een duurzame omgeving. Afstanden overbruggenaan de sprekers overhandigd. In deze publicatie lees je alles over het wat en hoe van nieuwe werkomgevingconcepten. Wilt u ook een exemplaar ontvangen van het boek ‘Dynamisch werken in een duurzame omgeving’? Neem gerust contact met ons op.

Van Hattum en Blankevoort: Het nieuwe werken in een veranderende markt
Jaap Boneveld, voormalig directeur Bedrijfsbureau
In de markt van de bouw van grote kunstwerken (zoals bruggen, viaducten) is het een en ander veranderd de afgelopen tijd. Voorheen ontving Van Hattum en Blankevoort een gespecificeerd ontwerp dat moest worden gebouwd. Tegenwoordig wordt door opdrachtgevers een totaaloplossing gevraagd, waarbij nog niets is ontworpen. Deze verandering naar Design & Build vergt een hele andere aanpak: multidisciplinaire teams die vanaf het begin samenwerken aan een ontwerp. Van Hattum en Blankevoort heeft ervoor gekozen om deze omslag onder andere te ondersteunen door een bijpassende fysieke inrichting van het kantoor. In de afgelopen tijd is daarvoor samen met Proven Workspace een werkomgevingconcept ontwikkeld.

TNT Real Estate: Green Officing
Flip Verwaaijen, algemeen directeur
Als je aan Flip vraagt of het bij Green Officing, onderdeel van Planet Me, gaat om kosten of duurzaamheid, zegt hij resoluut: “Beide.” Het is volgens hem een kwestie van decency, van fatsoen. Als je als TNT onderdeel bent van het vervuilingproces (met o.a. vliegtuigen, bestelauto’s, gebouwen) dan moet je dus ook onderdeel van de oplossing zijn. “We weten dat de zeespiegel stijgt, het is nu tijd om te acteren.”
Vandaar de vraag aan een consortium (van een ontwikkelaar, bouwer, belegger en service provider) om een ‘groen gebouw’ te bouwen en de vraag aan Proven Workspace om een dynamisch werkomgevingconcept. Daarbij blijkt het lastigste niet zozeer de techniek te zijn: “Techniek is niet het echte werk, het echte werk is mensen. Je kunt alles maken, maar gedrag van mensen niet.” Het is dus een kwestie van de lange adem om ingesleten gedragspatronen te doorbreken. Zolang mensen nog zeggen: “U zit op mijn flexplek”, is er nog werk te doen. Weerstand moet je daarbij actief opzoeken. Ook voor managers betekent het een verandering tussen de oren: managers willen ‘in control’ zijn en moeten wennen aan de ‘supermarktgeluiden’ op de achtergrond’ als ze een medewerker bellen die heel flexibel z’n tijd heeft ingedeeld. Van managen op ‘througput’ moeten ze gaan managen op ‘output’. Dat betekent nogal wat.

Mensenwerk
Zoals je ziet, rethinking the office vraagt van mensen die in organisaties werken – van directeuren, managers tot medewerkers in het primaire proces zelf – dat zij gaan nadenken over nieuwe vormen van (samen)werken en dus over het opnieuw inrichten van hun organisatie (zowel fysiek als virtueel). Dat vergt een open mind en naast daadkracht ook de wil om het anders te doen. PROVENWORKSPACE denkt en doet daarin graag met je mee.

Auteur:        Nanda Verbeek, collega van PROVENPARTNERS


Dynamisch werken in een duurzame omgeving


Hoe creëer je een werkomgeving die werkt? Die aansluiting vindt bij men­sen en organisaties? En hoe leer je de mensen de mogelijkheden van de (werk)omgeving maximaal te benutten? Deze vragen komen terug in het boek, ondersteund met diverse cases.

Met dit boek onderstrepen wij dat de toegenomen aandacht voor werkomgevingen terecht is. Optimale werkomgevingen ondersteunen organisaties in het bereiken van hun doelen.

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Vraag Dries Krens ernaar via 088 40 555 00 of stuur een mail.

Auteurs: Dries Krens, Mark Sleijser, Leo van de Vorst en Tom Verhoeve. Druk 2: 2011, Druk 1: 2009.

Voorbeeldpagina uit het boek:

 

 

 


Medewerkers zijn erg tevreden over zichzelf

Voor het evenement generatie denken hebben we voor het eerst een analyse gedaan over alle ingevulde enquêtes van de afgelopen 8 jaar. Jaarlijks vullen enkele duizenden medewerkers deze online enquêtes in, meestal in het kader van een opdracht waarbij we meten hoe medewerkers over hun werkomgeving denken.
In een serie blogitems koppelen we enkele opmerkelijke resultaten terug en geven hierop een eerste prikkelende analyse. Reacties hierop zijn natuurlijk van harte welkom.
De resultaten kunnen worden vergeleken met andere organisaties (vaak binnen de eigen sector) waarna handvaten voor verbeteringen naar voren komen.
Het eerste resultaat van deze reeks is een algemene beschouwing van 6 organisatie variabelen via het ESH-model. Onderstaande afbeelding toont dat organisaties personeel & managers hoog waarderen, met andere woorden; medewerkers in alle lagen van de organisatie voelen zichzelf gewaardeerd.
Uit een diepere analyse van de onderliggende vragen blijkt dat medewerkers vinden dat ze goed met elkaar kunnen opschieten en gemakkelijk bij elkaar binnenlopen. Ook worden mensen als de belangrijkste activa in organisaties gezien en weten medewerkers waarop ze door hun manager worden afgerekend.
De verklaring voor deze resultaten is mogelijk te vinden in de aard van de Nederlanders. We zijn een pragmatisch, flexibel en doelgericht volk dat door de handelsgeest gericht is op de omgeving en op samenwerking. Daarnaast zijn we een open kenniseconomie geworden waarin de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor mens gerichter werken en de zachte kant van organisaties. Dit klinkt te mooi om waar te zijn. Om onszelf in de toekomst staande te houden moeten zelfvoldane medewerkers voorkomen dat we oogkleppen krijgen of zelfs zorgen dat we deze afdoen. Als we daar niet in slagen kunnen we de concurrentie met opkomende economieën niet winnen. Dus meer aandacht voor mens en omgeving is prima, maar graag minder zelfvoldaan.

Voor het evenement generatie denken hebben we voor het eerst een analyse gedaan over alle ingevulde enquêtes van de afgelopen 8 jaar. Jaarlijks vullen enkele duizenden medewerkers deze online enquêtes in, meestal in het kader van een opdracht waarbij we meten hoe medewerkers over hun werkomgeving denken.

In een serie blogitems koppelen we enkele opmerkelijke resultaten terug en geven hierop een eerste prikkelende analyse. Reacties hierop zijn natuurlijk van harte welkom.

De resultaten kunnen worden vergeleken met andere organisaties (vaak binnen de eigen sector) waarna handvaten voor verbeteringen naar voren komen.  Het eerste resultaat van deze reeks is een algemene beschouwing van 6 organisatie variabelen via het ESH-model. Onderstaande afbeelding toont dat organisaties personeel & managers hoog waarderen, met andere woorden; medewerkers in alle lagen van de organisatie voelen zichzelf gewaardeerd.

Uit een diepere analyse van de onderliggende vragen blijkt dat medewerkers vinden dat ze goed met elkaar kunnen opschieten en gemakkelijk bij elkaar binnenlopen. Ook worden mensen als de belangrijkste activa in organisaties gezien en weten medewerkers waarop ze door hun manager worden afgerekend.

De verklaring voor deze resultaten is mogelijk  te vinden in de aard van de Nederlanders. We zijn een pragmatisch, flexibel en doelgericht volk dat door de handelsgeest gericht is op de omgeving en op samenwerking. Daarnaast zijn we een open kenniseconomie geworden waarin de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor mens gerichter werken en de zachte kant van organisaties. Dit klinkt te mooi om waar te zijn. Om onszelf in de toekomst staande te houden moeten zelfvoldane medewerkers voorkomen dat we oogkleppen krijgen of zelfs zorgen dat we deze afdoen. Als we daar niet in slagen kunnen we de concurrentie met opkomende economieën niet winnen. Dus meer aandacht voor mens en omgeving is prima, maar graag minder zelfvoldaan.